MonthWinnerTypeCashWorthDescription
Mar, 2011 Madhu.b.rokkam
Madhu.b.rokkam
RunnerUpWinner N/A Rs. 2600/-
Runner up winner for the Articles section, he has own
Apr, 2011 Madhu.b.rokkam
Madhu.b.rokkam
Winner N/A Rs. 500/- Winner for the Codes section, he has won
Jul, 2011 Madhu.b.rokkam
Madhu.b.rokkam
MVP N/A N/A DotNetFunda.Com MVPDotNetFunda.Com MVP  for the year 2010-2011.